Tuesday, 15 May 2007

Plan A, B, C, D, E... Di em-pay.com


Plan A

Plan A ialah di mana setiap ahli mencari ahli yang lain dan menyusun di geneologi secara manual.Lebih ramai ahli yang join program ini makin banyak bonus yang akan di bayar oleh syarikat.

PLAN A (MANUAL PLACEMENT)

1.
2.

1. Bonus Tajaan Langsung 15EP X 1 = 15EP

2. Bonus Tajaan Langsung 15EP X 2 = 30EP ( A+B )
Bonus Pasangan 10EP ( A+B )
Jumlah Bonus = 40EP
Bonus Pasangan maksima harian = 10EP X 20 pasang = 200EP sehari

Di Plan A ahli boleh mencari seramai mana downline.

Plan B (Autoplacement)

Plan B di mana ahli tidak perlu mencari ahli-ahli kerana pihak syarikat akan menyusun ahli-ahli di bawah secara automatik force matrix gandaan 2.

Ahli-ahli yang di susun di bawah adalah ahli dari negara-negara yang menyertai program ini.

Namun di plan B ada syarat-syarat yang di perlukan oleh ahli untuk melayakkan ahli mendapat lebih pulangan di plan B.

Forecast Bonus Plan B:-

100% = 262,136EP

75% = 196,602EP

50% = 131,068EP


Contoh 1:-


Sekiranya ahli membeli satu lot dan tidak menaja ahli di bawahnya, Ahli tersebut hanya layak untuk mendapat 50% dari jumlah bonus untuk Plan B.

Contoh 2:-


Sekiranya ahli membeli satu lot dan menaja seorang ahli di bawahnya, Ahli tersebut hanya layak untuk mendapat 75% dari jumlah bonus untuk Plan B.

Contoh 3:-


Sekiranya ahli membeli satu lot dan menaja 2 orang ahli di bawahnya, Ahli tersebut layak untuk mendapat 100% dari jumlah bonus untuk Plan B.

Contoh 4:-


Sekiranya ahli membeli 3 lot dan tanpa menaja ahli di bawahnya, Ahli tersebut layak untuk mendapat 100% + 50% + 50% = 200% dari jumlah bonus untuk Plan B.

Plan C (World Pool@Profit Sharing)

Plan ini hanya untuk ahli yang membeli 3 lot keatas sahaja.Syarikat akan memberi profit sharing kepada yang layak pada setiap bulan.

Contoh :-

Siapa yang layak mendapat bonus bulanan World Pool?

1) Apabila anda beli 3 lot, anda mendapat 1 point,
2) Sponsor A yang membeli 3 lot, maka anda mendapat 1 point.
3) Sponsor B yang membeli 3 lot, maka anda mendapat 1 point
dan seterusnya.

4MP daripada setiap pendaftaran baru akan diletak dalam
Plan World Pool.

Contoh : 250,000 unit baru X 4mp = 1,000.000mp ke
dalam World Pool dan dibahagi kepada ahli yang layak.

1,000.000 unit baru / 10,000 ahli layak = 100ep
100ep x 3 point = 300ep

Plan D (Loyalti Bonus)

Ahli membeli ahli dapat bonus, Berbelanja di merchants yang berdaftar di IPCSHOPPING.

Contoh :-

Level 1 : 5 x 100EP x 0.1% = 0.50EP
Level 2 : 25 x 100EP x 0.1% = 2.50EP
Level 3 : 125 x 100EP x 0.1% = 12.50EP
Level 4 : 625 x 100EP x 0.1% = 62.50EP
Level 5 : 3,125 x 100EP x 0.1% = 312 .50EP
Level 6 : 15,625 x 100EP x 0.1% = 1,562.50EP
Level 7 : 78,125 x 100EP x 0.1% = 7,812.50EP
Level 8 : 390,625 x 100EP x 0.1% = 39,062.50EP
Level 9 : 1,953,125 x 100EP x 0.1% = 195,312.50EP
Level 10 : 9,765,625 x 100EP x 0.1% = 976,562.50EP

Sekiranya 5 orang ahli di bawah rangkaian anda berbelanja sebanyak 100ep setiap seorang, anda layak untuk mendapat 0.1% bonus untuk plan D.Dan seterusnya (rujuk contoh diatas).

Plan E (Loyalti Bonus)

Ahli membeli ahli dapat bonus, Berbelanja di imal2u.com(pasaraya electronic yang di wujudkan oleh syarikat untuk ahli-ahlinya)

Contoh :-

Level 1 : 5 x 100EP x 15% = 15 EP
Level 2 : 25 x 100EP x 5% = 125 EP
Level 3 : 125 x 100EP x 5% = 625 EP
Level 4 : 625 x 100EP x 5% = 3125 EP
Level 5 : 3,125 x 100EP x 5% = 15,625 EP
Level 6 : 15,625 x 100EP x 5% = 78,125 EP
Level 7 : 78,125 x 100EP x 5% = 390,625 EP
Level 8 : 390,625 x 100EP x 5% = 1,953,125 EP
Level 9 : 1,953,125 x 100EP x 5% = 39,062,500 EP
Level 10 : 9,765,625 x 100EP x 5% = 48,828,125 EP
Level 11 : 48,828,125 x 100EP x 5% = 244,140.625 EP
Level 12 : 244,140,625 x 100EP x 5% = 1,220,703,125 EP
Level 13 : 1,220,703,125 x 100EP x 5% = 6,103,515,625 EP

Sekiranya 5 orang ahli di bawah rangkaian anda berbelanja sebanyak 100ep setiap seorang, anda layak untuk mendapat 15% bonus untuk plan E untuk level 1 sahaja .Untuk level 2 hingga 13 bonus akan dibayar sebanyak 5%(rujuk contoh diatas).

Reserve Fund

Pihak syarikat akan memotong sebanyak 5% dari pendapatan plan A,B,C,D,E,F..... untuk reserve fund.

Setiap jumlah bonus yang di potong ke reserve fund sekiranya jumlah yang di kumpul mencukupi sebanyak RM168.00 ini bermakna kita mempunyai satu lot percuma. Dan seterusnya.

Ahli-ahli di galakkan untuk membuat plan A,D & E kerana plan-plan ini boleh menjana lebih banyak bonus.

Sekian dan di harap penerangan ini sikit sebanyak memberi panduan kepada ahli-ahli em-pay.com.

Terima Kasih.

No comments: